Hembesök

1 Hembesök – 2 900 kr

Konsultation och tips på plats. Dokumentation i form av text.

2 Hembesök – 4 900 kr

Konsultation och tips på plats, enkel skiss på nya förslag och dokumentation i form av text.